DE BAERE KEVIN

Beëdigd Landmeter - ExpertActiviteiten

Volgende activiteiten worden door de wet voorbehouden voor landmeters-experten, namelijk:

  1. het afpalen van terreinen
  2. het opmaken en ondertekenen van plannen die moeten dienen voor een grenserkenning voor een mutatie, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of  proces-verbaal, die in een identificeren van grondeigendom voorzien en die ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden voorgelegd.
Naast de monopolie-activiteiten kunnen landmeters-experten ook andere activiteiten uitoefenen.
Zoals: expertises, schattingen, plaatsbeschrijvingen, topografische opmetingen, verkavelingen, ...

Zowel het veldwerk (opmetingen) als het uittekenen van plannen behoren tot mijn job.
Klik in de lijst links voor meer gedetailleerde info.