DE BAERE KEVIN

Beëdigd Landmeter - Expert

Kadastrale werkzaamheden

Hebt u twijfels over de huidige grensbepaling van uw perceel?
Wij vragen de maatvoeringstekeningen op bij het Kadaster als bij andere instanties, en vergelijken met de uitgevoerde meting.
Een accurate rapportage, met bijgevoegd plan wordt afgedrukt en meegeleverd, zodat geen onenigheid kan ontstaan.

Activités cadastrales

Vous avez des doutes sur la limite exacte de votre parcelle?
Nous demandons les plans avec les métrés au Cadastre ainsi qu’à d’autres organismes et comparons avec le mesurage effectué.
Un rapport précis, avec plan joint est imprimé et remis, de sorte qu’il ne peut subsister aucun doute.