DE BAERE KEVIN

Beëdigd Landmeter - Expert

Plaatsbeschrijvingen

Bij een plaatsbeschrijving wordt de actuele toestand vastgelegd in een verslag die ontegensprekelijk is.

Dit kan bij:
  • Plaatsbeschrijvingen voor- en na- de werken
  • Plaatsbeschrijvingen voor- en na- verhuur

La description d'un lieu

Lors de la description d’un lieu, la situation actuelle est décrite dans un rapport qui est irrévocable.

Ceci est possible en cas de:

  • Descriptions d’un lieu avant et après les travaux
  • Descriptions d’un lieu avant et après location