DE BAERE KEVIN

Beëdigd Landmeter - Expert

Rioolstelsels inmeten

De riolering moet op in veel gemeenten worden gereconstrueerd. Riolering en waterhuishouding moeten gescheiden worden.
Meetgegevens zijn een grote hulp bij het berekenen van de berging en werking van het rioolstelsel.

Mesurer des systèmes d’égouttage

Le système d’égouttage doit être reconstitué dans de nombreuses communes. Le système d’égouttage et de raccordement d’eau doivent être séparés.
Les données de mesure sont d’une grande aide lors du calcul de la remise et du fonctionnement du système d’égouttage.