DE BAERE KEVIN

Beëdigd Landmeter - Expert

Schattingen

Na bezichtiging van het vastgoed, en vergelijking met verschillende vergelijkingspunten, wordt een schattingsverslag overhandigd.

Estimations

Après visite du bien, et comparaison avec différents points de comparaison, un rapport d’estimation est transmis