DE BAERE KEVIN

Beëdigd Landmeter - Expert

Verkavelingsdossiers opstellen

Bij een verkavelingsdossier behoort het opstellen van de aanvraag tot de uitwerking ervan.
Dit zowel voor verkavelingen met of zonder wegenis.

Dossier de lotissement

Dans le cas d’un dossier de lotissement, cela va de l’introduction de la demande jusqu’à son exécution.
Ceci tant pour des lotissements avec chaussée que sans chaussée.