DE BAERE KEVIN

Beëdigd Landmeter - Expert

Aannemers

  • Opmetingen alvorens het plaatsen van zonnepanelen
  • Werfbegeleidingen, wegenis- en rioleringswerken
  • Volumebepalingen, saneringen, grondverzet
  • Inplanten en uitzetten industriële gebouwen
  • Opmaak asbuilt plannen / aquadata fiches
  • Plaatsbeschrijvingen voor en na de werken