DE BAERE KEVIN

Beëdigd Landmeter - Expert

Notarissen

- Stedebouwkundige dossiers

- Proces-verbaal van meting

- Proces-verbaal van afpaling

- Splitsingsplannen

- Plaatsbeschrijving voor en na huur

- Plaatsbeschrijving voor en na werken


Notaires

  • - Dossiers urbanistiques
  • - Procès-verbal de réunion
- Procès-verbal de bornage