DE BAERE KEVIN

Beëdigd Landmeter - Expert

Particulieren

 • - Opmetingen van uw woning / grond
 • - Afpalingen van uw grond
 • - Splitsingsplannen
 • - Uitzetten van gebouwen, constructies, ankerbouten, grenzen, uitgravingzones, ..
 • - Plaatsbeschrijving voor en na huur
 • - Plaatsbeschrijving voor en na werken
 • - Waardebepalingen (schattingen)

Particuliers

 • - Mesurages de votre habitation / terrain
 • - Bornage de votre terrain
 • - Plans de division
 • - Extension d’immeubles, de constructions, boulons d’ancrage, limites, zones de déterrement, ..
 • - Etat des lieux avant et après location
 • - Etat des lieux avant et après travaux
 • - Déterminations de la valeur (estimations)