DE BAERE KEVIN

Beëdigd Landmeter - Expert

Studiebureaus

  • Tracémetingen ontwerpplannen
  • Hydronautmetingen
  • Asbuilt metingen
  • Inventarisatie huisaansluitingen / afkoppelingen
  • Opmaak bouwaanvraagdossiers
  • Rioolinventarisatie